De inhoud van ruimte

Er is in de wereld een tendens, een beweging die mensen niet helpt te zien wie ze werkelijk zijn, maar wie ze zijn moeten om ertoe te doen en er te mogen zijn. Op alle fronten in de samenleving wordt angst gezaaid waaraan een kleine meerderheid zichzelf optrekt om in control te zijn en blijven. En dit klinkt misschien nogal dreigend en verwijtend, maar ik zie deze beweging als een kans. Als een mogelijkheid om meer trouw te worden aan jezelf. En hier ben ikzelf al wat jaren mee bezig, en daarom weet ik wat dit je opleveren kan. Het is zo dat je leven van jou is. Je bent geboren en hebt een bestaan. En alleen dit al is een kans om te ontdekken en ervaren wie je denkt te zijn en zijn kan. 

Ruimtelijk inzicht

Wie je denkt te moeten zijn, is een overlevingsstrategie die je helpt te blijven bestaan ten opzichte van anderen, waar wie je zijn kan gaat over doen en laten op je eigen en unieke wijze. Waar en wanneer dan ook. Je eigen pad trouw blijven, helpt je zien waartoe je in staat bent. Onafhankelijk wat anderen daarvan vinden. Het is een gegeven dat je een hoop in huis hebt. En dit wordt alleen zichtbaar als je je durft in te zetten op je eigen en unieke wijze wanneer de omstandigheden hierom vragen. Dat is een wereld van verschil dan wanneer je je moet laten zien zoals verwacht wordt. Om te kunnen voldoen en bestaan volgens de normen en waarden van anderen. Dan ontdek je niet waartoe je werkelijk in staat bent, dan doe je alleen wat anderen doen en zo mogelijk beter. Zo maak je alleen een verschil als je meer effort steekt in het benutten van de regels in je voordeel. En dit gaat niet om anderen, dit gaat feitelijk alleen om jezelf en jouw bestaansrecht. Wanneer je je durft over te geven aan je leven, ontdek je hoeveel ruimte er wel niet is om jezelf te kunnen zijn. En hoe mooi je output is als je op je eigen en unieke wijze de dingen doet die jou aanspreken en plezieren. Dit levert energie op waarmee je anderen in beweging krijgt een zelfde soort beweging te maken. Namelijk die naar je ware aard. 

Kort lijntje of kort lontje

Als we elkaar blijven voorhouden dat we op een bepaalde manier leven moeten om een bestaan te kunnen hebben, geven we elkaar de ruimte niet maar knijpen we elkaar af. Het is frustrerend om maar een klein beetje van jezelf in te kunnen zetten om een bestaan te hebben waar je weet dat er meer in het vat zit. En je kan jezelf dan wel richten op een andere relatie, ander werk, meer bezit of andersoortige resultaten die lijken of je meer kan en meer doet, maar niet jezelf kunnen zijn, onvoorwaardelijk, levert hoe dan ook stress en frustratie op. En dit wordt nu op alle fronten zichtbaar in de samenleving. Waar mensen kort gehouden worden, ontstaat druk. En die druk moet hoe dan ook van de ketel. En wanneer angst heerst, zal die druk niet gewoon ontsnappen door jezelf de ruimte te geven, maar tot een ontploffing leiden die niet zozeer geeft wat we willen, namelijk rust en ontspanning, maar nog meer druk. Omdat de angst zal toenemen. En dit mag je niet neerleggen bij groepen die hier verantwoordelijk voor gehouden worden. Dit is de verantwoordelijkheid van ieder mens. En daarom pleit ik voor een leven dat meer recht doet aan de ware aard van mensen. Meer ruimte geeft aan wat tot ontplooiing en ontwikkeling mag komen. In vertrouwen. Omdat we allemaal de vruchten zullen plukken wanneer iedereen zijn eigen ruimte in gaat nemen en kleur gaat geven aan zijn of haar leven door te geven wat je volop in huis hebt.

#lef #levenslust #levenskunst #persoonlijkleiderschap #returnonenergy #samendewereldmooiermaken