Hoe bestaat het?!

We zijn niet op de wereld om zomaar iets te doen. We zijn op de wereld om er onze beste tijd ooit te hebben. En wanneer we ons realiseren hoe je dat kan bewerkstelligen, is het slechts een kleine stap naar een grote verandering. We zijn op de wereld om ons potentieel te verwezenlijken. En dat potentieel is groter en zuiverder dan we denken, want het is er in alle opzichten al. We zijn zo compleet en perfect als wat namelijk. Maar door te leven, doen we de juiste ervaringen op die dat potentieel tot groei gaan brengen. Zodat het krachtiger wordt. En steviger. En zo intens, dat je er het verschil mee kan gaan maken. 

Onnatuurlijk gewoon

Helaas lukt het maar weinig mensen om op deze manier te leven, omdat we gewend zijn in een systeem te leven. Een systeem dat gegroeid is met behulp van ideeën en ideologieën van mensen die er voordeel in zagen. Soms al eeuwen terug. En we zien niet dat we door deze overgeërfde ideeën en ideologieën die bedacht zijn op basis van angst en zoeken naar controle, niet proberen te zijn wie we in werkelijkheid zijn. Maar ons juist schikken naar de normen en waarden die gepaard gaan met de systemen waar we deel vanuit maken. En door onze energie daarop te richten, zien en pakken we niet de ervaringen aan die ons potentieel helpen te doen groeien en bloeien. En dat is zorgwekkend omdat we onszelf daarmee tekort doen. En ook de mensen om ons heen. Want wat gebeurt er door ons te schikken? En meer en meer verwijderd te raken van onze diepste natuur? We raken het spoor bijster.

Energie raakt

Het spoor dat ons zou moeten leiden naar het vervullen van onze missie met behulp van ons potentieel. En wanneer we ons spoor bijster raken, verliezen we energie. Omdat we die steken in oneigenlijke zaken die ons moeten doen geloven dat ze noodzakelijk zijn voor ons bestaan. Maar het tegendeel is waar. Het enige dat we te doen hebben, is ontdekken en ervaren wat we in onze mars hebben. Zodat we daarmee onszelf kunnen verwezenlijken op de hoogst haalbare manier. En dat zal ons welzijn, en dat van alles en iedereen, ten goede komen. Omdat we dan energie opleveren. Een hele hoop energie. Terwijl keer op keer de systemen bevestigen waar je deel van uitmaakt, energie kost. Een boel. En omdat we niet zonder energie kunnen, proberen we die energie elders vandaan te halen. Zodat we ook anderen en de wereld belasten met ons tekort aan energie. En dat is zeer, zeer gevaarlijk. Omdat wij, en de wereld, dan heel kwetsbaar worden. En dat levert catastrofes op, crises en chaos.

Kiezen voor (w)aarde

Dat kan voorkomen worden door simpelweg te vertrouwen op je eigen natuur. Je bent uniek en met niemand te vergelijken. En wanneer je die stap zet en je laat leiden door je eigen diepe verlangens, de dingen waar je enthousiast van wordt en energie van krijgt, ontdek en ervaar je wat er in je zit. Niemand weet dat voor jou. Niemand kan jou zeggen wat jij te doen hebt en waarom. In het systeem leren we dat wel. Het systeem lijkt logisch op basis van oorzaak en gevolg. Maar dat is alleen zo wanneer we naar de gemeenschappelijke delers kijken. En daarmee zie je nooit de volledige potentie van individuen die binnen de systemen niet tot hun recht komen. En daarom mag je uit het systeem stappen. Gewoon, omdat je wil ontdekken wat er in je zit en wat dat je brengen gaat. En dat zal je al snel merken omdat iedere stap die je trouwer aan jezelf wordt, je geeft wat je nodig hebt. Denk aan liefde, wijsheid en energie. En dat zijn de dingen waarnaar we nu hard op zoek zijn. Omdat we ze missen in ons bestaan.

Angst of vertrouwen

En dat is omdat we er niet op durven vertrouwen dat het er allemaal al is voor ons, omdat het onze natuur is. Daarmee wil ik zeggen dat je het alleen niet ervaart. Omdat je het niet kan zien door alle wetmatigheden waar we ons aan vasthouden. Waar we aan moeten voldoen, willen we er mogen zijn en toe doen. Dat is zo zo jammer, omdat we daardoor juist het tegenovergestelde ervaren. De emoties die voortkomen uit angst. Zoals frustratie, verdriet, boosheid. En dat niet alleen. Al onze acties komen voort uit deze angst. Omdat de systemen waar we in draaien, ontstaan zijn uit angst en ervoor moeten zorgen dat we in vrede samen kunnen leven. Maar nu de systemen niet meer dienend zijn, gaat het juist ten koste van de vrede in onze samenleving. Omdat iedereen houvast probeert te zoeken in de meest veilige systemen. En die systemen komen voort uit geloof en nationaliteit omdat die diep geworteld zijn. Maar ook deze systemen zijn ooit bedoeld om veiligheid te creëren vanuit angst, en zijn niet in staat het individu te supporten erop te vertrouwen dat ie alles in huis heeft om het verschil te maken. Een belangrijk verschil om de aarde mooier te maken dan toen ie er kwam. 

Opwekkend verhaal

En dus vraag ik iedereen om eens te kijken naar je eigen leven. Doe je wat je het liefste doet? Krijg je energie van de dingen die je doet? En waarom geef je jezelf niet de kans om deze weg wel in te slaan, en wel te doen wat je het liefst doet? Waarom probeer je de voorwaarden in stand te houden om jouw leven te bevestigen? In plaats van onvoorwaardelijk te zijn en ervaren dat je er hoe dan ook toe doet. En alle vrijheid hebt om jouw energie, wijsheid en liefde te stoppen in de zaken die jou aan het hart gaan. Omdat je daarmee het verschil kan maken en ervaren met hoeveel kracht je dat kan doen. Jouw leven daarmee inhoudt geeft en anderen inspireert hetzelfde te doen. En dan kunnen zien hoe mooi anderen mensen zijn, in plaats van wel of niet passend binnen de marges van een verhaal. Hoeveel mooier zou het worden? Hoeveel meer energie zou je kunnen opwekken en kunnen verspreiden? Er is ruimte en plek voor iedereen. Groot, klein, wit, zwart, dik, dun, slim, dom. Die tegenstrijdigheden bestaan dan niet meer. Omdat je kijkt naar de verschillen en ziet wat ieder voor zich teweeg kan brengen. Aanstekelijk mooi. En door al die positieve energie zal het niet nodig zijn energie te verspillen. En wat zal dat opleveren? Jij mag raden!

Sparren? Bomen? Samenwerken?

Ik wil niets liever dan een ander perspectief geven. Voor meer bewustzijn. Maar bovenal voor meer liefde, wijsheid en energie. Deel je mee?!