Kers op de taart

Je bent niet op de wereld omdat je niks te vertellen hebt. En niks kan bewerkstelligen zonder dat je jezelf gekwalificeerd hebt op de manier die gangbaar is. Je bent op de wereld om te ontdekken wat je in huis hebt. Om daarmee een verschil te maken. Er is zoveel in jou dat je nog niet weet. En daar kom je pas achter als je jezelf de ruimte kan geven. Omdat je wanneer je de ruimte hebt, kan ervaren hoe jij jezelf kan laten zien in alles wat je doet en laat. En dit lukt niet wanneer je twijfelt en bang bent of je wel goed genoeg bent. Want dan houd je je niet bezig met wie je bent, maar met hoe anderen je zien en ervaren.

Meer dan je denkt

Dit gaat niet over jouw capaciteit en over hoe jij een verschil kan maken in de wereld. Dit gaat over hoe jij je verhoudt ten opzichte van de ander(-en). En dat gaat over de normen en waarden die gehanteerd worden en belangrijk gevonden worden om een bestaan aan te kunnen ontlenen. Maar normen, waarden en de plaatjes die daarmee gecreëerd worden, zijn slechts verzinsels van het brein. Die sterk is in vergelijken, beoordelen en veroordelen. Maar het brein is niet bewust van wie jij werkelijk bent en wat jij in je mars hebt. Omdat het brein simpelweg niet verder kan denken dan wat er is en wat er geweest is. Maar dat zijn geen garanties voor de toekomst.

Herhalen of ontdekken

Al gaan we daar wel vaak vanuit, omdat we dan de illusie hebben dat we houvast hebben. En de boel onder controle kunnen krijgen en houden. Maar dat is niet zo. Het leven gaat precies zoals het gaan moet. En het leven geeft je precies wat je hebben moet. Zodat je kan ontdekken en ervaren wie je bent en wat je in huis hebt. En wanneer je blijft doen en herhalen op basis van jouw plaatjes, om houvast te hebben, kom je niet verder dan de normen en de waarden van die plaatjes.

Sparren of support?

Wil je je vrij maken van beperkende waarden en normen? En niet door je nieuwe waarden en normen eigen te maken voor een mooier plaatje? Dan help ik je graag ontdekken en ervaren wat je werkelijk vrij maakt om jezelf te kunnen zijn. Altijd en overal. En te doen waar jij plezier in hebt en waar je energie van krijgt. Stuur me een berichtje met jouw vraag of verlangen. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord. Wil je gebeld worden, vergeet dan niet je telefoonnummer te vermelden.