Nieuwsgierig zijn

vrijheid onafhankelijkheid

Twee jaar geleden heb ik mijn leven over een andere boeg gegooid. Uit nieuwsgierigheid. En een diep verlangen en geloof. Dit zijn de drie belangrijkste vragen die mij afgelopen jaren gesteld zijn door mensen om mij heen.

Wat is het belangrijkste voor jou in dit leven? 

Ik ben op de wereld om een verschil te kunnen maken. Een groot verschil, omdat ik weet dat ieder mens uniek is en ieder mens de capaciteit heeft om de wereld een stukje mooier te maken. En dat wil ik mensen laten zien. Dat wil ik mensen weer helpen inzien. Daarom ben ik deze weg gegaan. Om te ontdekken wat mensen weghoudt van wie ze werkelijk zijn. En dat is eenvoudig. Dat is zo eenvoudig dat mensen het niet zien, en niet begrijpen dat ze dit zo kunnen keren wanneer ze inzien wat er gaande is. En ik wil dat aan de wereld kenbaar maken op mijn hele eigen wijze. Dat is wat voor mij het belangrijkste is in dit leven.

Wat maakt dat jij nu inziet dat jij bij machte bent jouw leven op jouw manier te leven, terwijl zoveel anderen denken aan bepaalde voorwaarden te moeten voldoen? 

Ik weet dat je je laat tegenhouden door je ego. En dat is niets meer en niets minder dan de gedachten die jij hebt op basis van aangeleerde zaken. Zaken waarvan jij denkt dat ze belangrijk zijn om ertoe te kunnen doen en mogen zijn. Maar ik weet dat je er altijd toe doet en altijd mag zijn. En dat alles waarvan je denkt dat het belangrijk is, dat vaak helemaal niet zo is. Omdat je niet aan voorwaarden hoeft te voldoen om een verschil te kunnen maken. Sterker, dit houd je weg van wie je werkelijk bent, namelijk een mens met een overload aan wijsheid en energie. En die komt niet tot uitdrukking wanneer je maar aan voorwaarden blijft voldoen die ooit bedacht zijn. Dus ja, dat is zeer zeker iets dat ik de afgelopen jaren ervaren heb. Omdat ik me even helemaal los gemaakt heb van restricties en dat soort ellende waardoor je dingen blijft doen die je helemaal niet wil doen. Maar blijft doen op wilskracht omdat je anders denkt dat het niet in orde is. En ik kan je zeggen dat dat heerlijk is. En ook om te ontdekken dat er helemaal niet gebeurt waar je bang voor bent, wanneer je je losmaakt.

Wat heeft je geholpen om dit te kunnen ontdekken?

Wat mij geholpen heeft, is het volgende: je bent meer dan je denkt! Je bent naast je ego, een lichaam en een ziel. En je ziel is bijzonder omdat je ziel het antwoord weet op al je vragen. Je kan dat ontdekken door jezelf de juiste vragen te stellen. En wanneer je vragen aan jezelf stelt met betrekking tot je ontwikkeling, of je verlangens, of hindernissen, zul je zien dat je geholpen wordt door de antwoorden die je krijgt. Omdat deze antwoorden raken aan je diepste, diepste zijn. En deze antwoorden komen het makkelijkst tot je wanneer je je openstelt. Wanneer je jezelf toestaat een antwoord te ontvangen. En daarmee bedoel ik dat wanneer je jezelf een vraag stelt, je ook bereid moet zijn om het antwoord te ontvangen. Want dit antwoord helpt jou ongekend veel verder dan je denkt, wanneer je hier gehoor aan durft te geven. 

En dat is zeer bijzonder. Dat heeft mij al die tijd geïnspireerd door te gaan met de weg die ik ingeslagen ben. Omdat ik zo sterk geloof in de antwoorden die ik telkens kreeg. En niet dat ik niet af en toe op de proef ben gesteld, want dat is zeer zeker zo! Maar dat was nodig om me sterker te maken. En omdat ik sterker werd, kon ik me ook steeds meer gedragen zoals ik ben. Zonder bang te zijn dat het niet klopt. Want juist leven volgens bedachte waarden en normen klopt niet, is mijn sterke overtuiging. Wat ook weer niet wil zeggen dat bepaalde bedachte systemen niet handig zjin, omdat je een zekere mate van veiligheid moet ervaren om je te kunnen ontwikkelen zoals ik me ontwikkeld heb. En dat is niet meer en niet minder dan waar het om draait. Zien welke systemen recht doen aan je menszijn en welke niet. 

Dat is eenvoudig op de volgende manier te ontdekken: wanneer iets je dichterbij jezelf brengt is het helpend, en wanneer iets je verder van jezelf afbrengt, is het iets wat je beter kan laten of anders kan doen. En dat is wat je moet weten. Nu is dit voor veel mensen nog te ingewikkeld, omdat ze daarmee al hun pijlers zouden moeten neerhalen. Dus stel ik voor eerst te kijken naar wat je doet en waarom. Is het omdat je het graag wil, of omdat je denkt er aan te moeten voldoen om te kunnen zijn en te kunnen leven? Zo groeit je bewustzijn. En kan je op den duur steeds een stapje dichter naar jezelf toe zetten. Op je eigen tempo. Dat maakt dat je trouwer gaat worden aan jezelf en zal ervaren wat ik ervaar. En dat is vrijheid en onafhankelijkheid. Op een heel ander niveau dan waar de meesten aan zullen denken. Niet het niveau van financieel onafhankelijk zijn en vrijheid die je kan kopen. Maar onafhankelijk zijn van een veel hogere orde, namelijk van het jezelf kunnen zijn. Vrij van angst er niet toe te doen. 

En dat geeft veel bewegingsvrijheid, veel rust, veel mooie nieuwe inzichten en contacten. En dat klinkt misschien suf, maar de meesten kennen maar al te goed de uitputtingsslag door je constant te moeten confirmeren aan alles en iedereen. En dat is normaal geworden met alle gevolgen van dien. Mensen zijn zich niet meer bewust van de impact die ze kunnen hebben. En dat is tragisch, omdat je constant bezig moet zijn met de gevolgen van je leven. Op een manier die geen recht doet aan wie je bent, omdat je niet leeft in het hier en nu en niet alle talenten die je in je hebt, aanvaardt. Maar slechts alleen die die passen in de gezamenlijke plaatjes. En dat is jammer, want daarmee doe je jezelf en anderen tekort en dat frustreert. Dat doet pijn. En dat is zo zo schadelijk voor alles en iedereen, omdat dit leidt tot een leven dat gericht is op zaken die oneigenlijk zijn. Dat leidt tot keuzes die schadelijk zijn voor mens en milieu, maar niemand die het ziet. Omdat we zo gericht zijn op onze eigen pijn, ons eigen verdriet, onze eigen frustratie. En daar hebben we onze eigen handen aan vol, omdat we dat niet willen voelen of erkennen. Wat leidt tot vluchtgedrag, of een gevecht tegen. Dat maakt dat we een uitputtingsslag leveren die niet nodig is wanneer je leeft volgens je eigen kompas. En erop durft te vertrouwen dat alles precies loopt zoals de bedoeling is. Namelijk een leven van een hoog niveau van welzijn. Omdat wanneer je trouw kan zijn aan wie je bent, je keuzes maakt die van een hele andere orde zijn. Een orde die veel meer ruimte biedt aan een gezonde manier van leven op alle gebieden, omdat je in vertrouwen bent en zonder angst leeft. En dat levert juist energie op. Energie die nodig is om de wereld mooier te maken met alles wie je bent en wat je in huis hebt. 

Meer weten? Sparren, schaven, of schuren?

Dat kan! En graag zelfs, want ik doe niets liever. Neem gerust contact op en laat me weten wat jouw vraag is. Dan vertel ik jou de mogelijkheden.

[contact-form-7 id=”4″ title=”Contactformulier 1″]