Ruimte voor beweging geeft ontwikkeling

Je hebt een leven, en je eigen leven is het mooiste en meest bijzondere dat je hebt. Denk maar eens aan een situatie die jou confronteerde met leven en dood, en wat dat betekende voor je. Je weet dat de dood een zekerheid is en onontkoombaar, maar dit hoeft niet te betekenen dat je leven dan niks hoeft te betekenen tot voorbij je dood. Je bent namelijk op deze aardkloot om je te bevrijden van een hoop ingewikkelde systemen die je door de jaren, maar ook over de generaties heen hebt leren gebruiken om een leven op te bouwen. En dat maakt dat je leven verwikkeld is met anderen, andere tijden en andere ideeën. Het zou jammer zijn als jij deze manieren moet voortzetten om iets in stand te houden dat allang niet meer aan de orde is. 

Bekijk het maar ofzo

Deze tijd vraagt om een andere kijk en een andere aanpak. Omdat datgene waarmee we te kampen hebben, voortkomt uit een geschiedenis die zich inmiddels wel bewezen heeft, maar die geen garantie voor de toekomst is. Door blijven gaan met een aanpak die grotendeels overgeërfd is, heeft dan geen nut meer. Waar onze (voor-)ouders mee te maken hebben gehad, is niet meer aan de orde. De pijn en de frustratie die zij gevoeld hebben, en waar zij zich aan ontworsteld hebben, is voor ons het begin van een tijd die mag gaan over andere zaken. Wanneer we ons nu kunnen geven om een beweging in gang te zetten die van een orde is van heb ik jou daar, maar die wel brengt wat we nodig gaan hebben, is je blijven vasthouden aan vastgeroeste ideeën nogal belemmerend. En wat je hiermee zegt, is dat je rotsvaste vertrouwen in de ideeën zit, en niet in de capaciteit die je als mens in je hebt en waarmee je een leven, en wereld, tot stand kan brengen die meer recht doet aan de menselijke natuur. 

Verschil maken, is je recht

We hebben het recht om een leven te kunnen leiden waarmee we een verschil maken voor de toekomst. Zodat nieuwe generaties een begin kunnen maken en niet iets in stand hoeven houden wat zijn doel gediend heeft. En dat is nu eenmaal zo. We maken ons iedere generatie vrijer van de belastende balast die we meekrijgen vanaf onze geboorte. Doordat onze ouders zich moesten verhouden tot een tijd die andere inzichten kende dan we nu kennen. Door je vrij te maken, krijg je de ruimte om op een andere manier te leven en laten leven. Op een manier die mensen vrijmaakt van balast, en niet op een manier die mensen vastzet en meer belast. Want daardoor kunnen mensen niet doen wat ze feitelijk wel in huis hebben. En waarmee ze zich vrij kunnen maken en ontwikkelen ten gunste van de volgende generatie. 

Crisis is een prachtkans

En dit vind ik iets waar we ons meer bewust van mogen zijn. Omdat je door meer gericht te zijn op een toekomst die vrijer is en toegankelijker voor mensen na ons, je de wereld keer op keer op zijn mooist kan laten zien. Waarmee ik bedoel dat je niet de crises uit de weg moet gaan die zich aandienen, maar crises moet accepteren en nemen zoals ze komen. Omdat juist hierin de mogelijkheden en kansen liggen die mensen vooruit kunnen helpen. Door ze meer en meer te helpen zien, ontdekken en ervaren wie ze zijn en wat ze doen kunnen om een verschil te maken. Dat is van betekenis. Altijd, en waar en wanneer dan ook.

Daarom hierom

Ik schrijf niet om anderen te vertellen hoe het is en zijn moet, maar om zichzelf te kunnen afvragen of wie ze zijn, en wat ze doen, van betekenis is voor zichzelf, of voor de manier van zijn en doen van anderen. Want door je dit te kunnen afvragen, weet je dat er minder aandacht is voor wie je in de kern bent, en meer voor wie je volgens de de buitenwereld zijn moet. En dat gaat niet over capaciteit, en niet over kansen en mogelijkheden, maar over de denkwijzen die we onszelf hebben aangeleerd. En dat maakt iets kapot wat niemand kapot wil maken. Namelijk je eigenwaarde, en je natuurlijke manier van zijn en doen waarmee je het verschil kan maken.
Mijn missie is om dit weer op de kaart te krijgen. Niet door mensen te laten zien wie ik ben, en zijn kan, maar wie mensen zijn en doen kunnen wanneer ze zich realiseren dat ze meer, en veel meer, zijn dan zij en anderen denken. Maar dit niet zien, ervaren en ontdekken, omdat ze met iets anders bezig zijn. Iets dat van groter belang lijkt, maar niet is…