Wat is jouw motto?

We zijn niet op de wereld om zomaar iets te doen, maar op de wereld om een verschil te kunnen maken. En dat is precies mijn motto in dit leven. Omdat ik erin geloof dat mensen niet gelijk behoren te zijn, maar allemaal zichzelf. En dus iedereen lekker anders. Want waar ik mij op baseer, zit als volgt in elkaar. Je kan leven vanuit de angst, zichtbaar dan wel onzichtbaar, en je laten leiden door je emoties, of je kan varen op vertrouwen en je laten sturen door je innerlijke weten. En dat laatste heeft mij meer gebracht dan het eerste Omdat ik ben gaan inzien dat je laten leiden door emoties alleen maar in stand houdt waar je in wezen bang voor bent. En bij iedereen is dat, bewust dan wel onbewust, of je ertoe doet en mag zijn. 

Meten of weten?

Deze basisangst is waar ons ego wel bij vaart. Omdat het ego een kei is in vergelijken, beoordelen en veroordelen. Binnen de systemen waar we ons leven aan ophangen, is dat verrekte handig. Omdat je dan makkelijk je stappen kan bepalen op basis van eerder resultaat uit het verleden. En dat produceert keer op keer vergelijkbare resultaten. Ware het niet dat we nu deel zijn gaan uitmaken van extreem veel systemen. En daar continu door onder druk gezet worden. Doordat deze systemen ons dwingen telkens te bewijzen dat we bestaan ten opzichte van anderen. Zo ons sociale netwerk op peil houden, maar ook ons professionele netwerk. En dat kost enorm veel energie. Energie die we niet altijd meer hebben, omdat we geen tijd meer hebben om stil te staan. Om te voelen en ervaren waar we blij van worden en energie van krijgen. Veel van hetgeen we doen lijkt wel energie te geven, maar haal de likes maar eens weg, of je carrière, of je netwerk, of je bankrekening… Waar ben je dan? En wat ga je dan doen? 

Nemen of geven?

We bestaan nu ten opzichte van anderen en niet ten gunste van anderen. En dat is kwalijk. Dat is de reden dat ik twee jaar geleden mijn baan heb opgezegd en me ben gaan richten op zaken die me interesseren. Zoals waarom we doen wat we doen en niet verder komen dan dat. Terwijl we het zo goed hebben en barsten van de capaciteit blijven we hangen in stramienen die ons niet dienen. Ons niet prikkelen het beste in onszelf naar boven te halen. Dat terwijl dit zo goed zou zijn voor ons welzijn en de wereld. En dat klinkt groots, maar bedenk je eens wat het kost wanneer iemand niet de energie levert die hij zou kunnen leveren? En wat het zou opbrengen wanneer iemand wél al zijn energie zou leveren? Wat dat voor een impact op de wereld zou hebben? En dat is waarom ik ben gaan experimenteren met keuzes. Van heel simpel tot steeds uitdagender. Al was mijn baan opzeggen en geen inkomen meer hebben al een hele stap natuurlijk. Maar ik heb er tot op de dag van vandaag totaal geen spijt van dat ik deze weg ben ingeslagen. Omdat ik ontdekt heb hoeveel vrijer en blijer je wordt van een leven waarin je kan vertrouwen. 

Bestemming onbekend

Omdat je leert zien dat alles er is op het moment dat het er moet zijn. Dat alles moeitelozer gaat en meer voldoening geeft. En dat je ontdekt dat je tot veel meer in staat bent dan je dacht. Het is zo dat leven vanuit vertrouwen een avontuur is. Je weet niet waar je naartoe op weg bent, maar dat je ieder moment in huis hebt wat je nodig hebt om te laten zien wat je waard bent. En niet uitgedrukt in geld, maar in impact. Je hebt het namelijk in je om een verschil te maken door je ziel en zaligheid in je werk te leggen. En zo verwezenlijk je wie je bent op ieder moment. Zoals jij dat doet en kan, is er geeneen. Geen enkel mens is hetzelfde. En iedereen heeft dus de potentie om zichzelf middels hetgeen hij of zij doet te laten zien op zijn of haar manier. Alleen is dat nu nauwelijks zichtbaar, omdat je door te leven ten gunste van de systemen waar je deel van uitmaakt de systemen bevestigt. En niet ontdekt wat jij te brengen en geven hebt. 

Support voor alles en iedereen

Systemen kunnen dienstbaar zijn aan ons mensen door veiligheid te creëren die niet ten koste van onze energie gaat. Maar wanneer wij dienstbaar moeten zijn aan systemen, gaat er iets volledig mis. Het kan niet zo zijn dat wij energie moeten steken in het in stand houden van de illusie en zo onze energie verspillen. Terwijl we in staat zijn energie te leveren door de dingen te mogen doen op onze manier. Omdat we daar goed in zijn. En blij van worden. Het is zo dat we door elkaar te supporten onszelf te zijn, en te gaan doen waar we blij van worden, de wereld kunnen veranderen zoals we de wereld graag zouden willen zien. Als een bol vol mooie mensen die in vrede naast elkaar kunnen leven en zichzelf en anderen kunnen verrassen met hun gaven.

Sparren? Bomen? Supporten?

Wil jij jouw ervaringen, perspectief of ideeën delen? Of wil je schaven en schuren om tot een helderder inzicht te kunnen komen? Wil je krachten bundelen? Houd je vooral niet in om contact op te nemen!